top of page
IMG_4409.JPG

KLİNİK PSİKOLOG  

Yeliz Bayraktar Aymete

Çocuk, Ergen, Yetişkin Psikoterapisti 

Bireysel Terapi 

Oyun Terapisi 

Ebeveyn Danışmanlığı 

You do not just wake up and become the butterfly 

-growth is a process 

Uyanır uyanmaz kelebeğe dönüşemezsin. 

-büyümek bir süreçtir.

rupi kaur

Ana Sayfa: Hoş Geldiniz
IMG-3484.JPG

Hakkımda

Marmara Koleji’nde lise eğitimimi tamamladıktan sonrası Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldum. Üsküdar Üniversitesin ’de Klinik Psikoloji yüksek lisans programından “Premenstrual Sendrom Yaşayan Kadınların Benlik Saygısı ve Başa Çıkma Stratejilerinin Karşılaştırılması” tezini yazarak mezun oldum.

Maltepe Üniversitesi’nde lisans eğitimimi tamamlamadan önce Tegv ve Tog gönüllüsü olarak çalıştım. Maltepe Üniversitesi ve SOYAÇ (Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş birliği ile yürütülen “Çocuklarla Birlikte Projesi” kapsamında gönüllü çalışmalarda bulundum ve daha sonrasında II. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu’nda Bildirimi sunumları gerçekleştirdim. Lisans ve yüksek lisans süreçlerinde birçok anaokulu, özel eğitim merkezleri, GATA Psikiyatri Kliniği’nde ve Np İstanbul Beyin Hastanesi Erişkin Psikiyatri Kliniği’nde stajlar yaptım.

Bir süre anaokulu, kreş, özel eğitim merkezinde Psikolog unvanı ile görev yaptım. Doğa Koleji’nde çalıştığım yaklaşıl 5 yıllık süreçte “Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklara” psikolojik danışmanlık yaptım. Bu süreçte atölye çalışmaları, eğitimler ve seminerler düzenledim. Sonrasında bir danışmanlık merkezinde “Klinik Psikolog” olarak çocuk, ergen, yetişkin ve ailelere yönelik psikoterapi çalışmalarımı sürdürmekteydim. Çeşitli seminerlerde çocuk ve ergen konulu konuşmalar yaptım. Çeşitli okullara seminerler verdim. Şuan Almanya’da bulunman sebebiyle online terapi yapmaktayım.

Test Yetkinliklerim; Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV, CAT, Louisa Duss Öyki Testi, Denver Gelişimsel Tarama Testi, Portage Gelişimsel Değerlendirme Envanteri, Bebek Uyarım Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Cattell 2A- 3A Zekâ Testi, Good Enough Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Draw-A-Person Testi, Standardize Mini Mental Testi, MMPI, Alexander Pratik Zekâ Testi, AGTE, Porteus Labirentleri Zekâ Testi, Gessel Gelişim Testi.

Türk Psikologlar Derneği üyesiyim.
Aldığım Eğitimler ve Semineler

 • World Human Relief, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve The City College of New York'un organize ettiği "Uluslararası İlişki ve Aile Çalışmaları-Klinik Düzey" Sertifika Programı, 2022

 • Dr. Peter Levine ile "Kaplanı Uyandırmak, Travmayı İyileştirmek" Somatik Deneyimleme, 2022

 • Türk Psikologlar Derneği, Travma Gönüllüleri Eğitimi, 2021

 • Çocuklarla ve Ergenlerle BDT, Dr. Nevin Dölek, , 2021

 • Oyun Terapisi, Uzman Psikolog Çisem Uzun, Üsküdar Üniversitesi, 2019

 • Çocuk Resimlerini Anlamak, Uzman Psikolog İlknur Efeçınar, 2016

 • WİSC-4 Eğitimi, Klinik Psikolog Esra Güven, Türk Psikologlar Derneği, 2016

 • Dışavurumcu Sanat Terapisi, Arka Bahçe Klinik Psikolog Olcay Güner ve Psikolog Nur Dinçer Genç, 2015

 • Gottoman Çift Terapisi 1. Düzey, Uzman Psikolog Filiz Kaya, 2015 

 • Oyun Terapisine Giriş, Uzman Psikolog Elif Akdağ Göcek, 2015

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Yaklaşım, Dr. Nevin Dölek, 2014

 • Objektif Testler Eğitimi (MMPI, Cattell 2A Zekâ Testi, Cattell 3A Zekâ Testi, Alexander Pratik Yetenek Zekâ Testi, Porteus Labirentleri Zeka Testi, Good Enough Testi, AGTE, Gesell Gelişim Testi, Peabody Resim Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluk Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Draw-A-Person, Standardize Mini Mental Test), Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri, 2014

 • İşaret Dili Eğitimi, Düşler Akademisi, 2012  

 • Akran Eğitimi, Çapa Tıp Fakültesi, 2011

 • Deneyim Aktarımı ve Tartışmaları, Yusuf Ahmet Kulca, 2011

 • Deneyim Aktarımı ve Tartışmaları, Uzman Sosyolog Özgür Aktükün, 2011

 • Toplum Gönüllüleri Tog Tanıtım Oryantasyonu Anahtar Eğitimi, Sivil Toplum ve Gönüllülük Eğitimi, Proje Yönetimi Eğitimi & Gönüllü Projelerde Ekip Çalışması Sertifikaları, 2011

 • 5 Anahtar Eğitimi, Toplum Gönüllüleri Vakfı, 2010-2011

 • Sinema Atölyesi: Kaçak Filminin İzlenmesi ve Tartışılması, Uzman Psikolog İpek Pur, 2010

 • Travma Eğitimi, Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman, 2010

 • Çocuk ve Suç, Prof. Dr. Uğur Tekin, 2010

 • Madde Bağımlılığı ve Sokakta Yaşayan Çocuklar, Jale Kerimol ve Lee Johnson, 2010

 • Aile Okulu 9: Yaşanan ve Yaşanacak Kriz Ortamında Sağlığı Korumak Seminer Sertifikası, Sancaktepe Belediyesi & Maltepe Üniversitesi, 2010

 • Okuyorum Oynuyorum, Tegv, 2009-2010

 • Üniversitelerde Girişimcilik ve İş Planına Giriş Eğitim Sertifikası, Genç Liderler ve Girişimciler Türkiye Eğitim Enstitüsü, 2009

 • Yaşam Becerileri Geliştirme Grup Çalışması Eğitim Sertifikası, T.C. Maltepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Araştırma-Uygulama ve Eğitim Merkezi, 2009

CAT ve Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler testlerinin değerlendirilmesi, Dr. Öğretim Üyesi, Klinik Nöropsikolog Meral Bozdemir,

Ana Sayfa: Hakkında
Aile Sahilde Yürüyüş

TERAPİ NEDİR ?

İyileşme... Herkes için farklı anlam ifade eden bir söz. İyileşmenin anlamı, süreci, istenen olması veya olmaması... Belki istiyoruz iyileşmeyi ama farkında değiliz. Bir filmde insanların bedenen yaşadığı hastalıkların aslında ruhlarındaki hastalıklardan kaynaklandığını söylüyordu karakter. Çünkü beden zayıf düşünce ruh da düşüyor. Çocuk, yetişkin veya yaşlı olsun hiç fark etmez insan her yaşta hasta olabilir ve iyileşme ihtiyacı hissedebilir. Hissetmeli de. Yaşadığının kanıtı olarak. Acılar herkes için var. Bir çocuğun acısı ona kadardır senin için az görünse bile. İyileşmek istemek zaman, mekan ayırmaksızın sadece istemekle olabilir. Ve “iyileşme sürecinin son kullanma tarihi olmaz."

Klinik Psikolog Yeliz Bayraktar Aymete 

Ana Sayfa: Terapi Hakkında

"Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz."

- Michael Marshall

Pelerinli Çocuklar
Ana Sayfa: Ünlü Söz
Psychologist Session

Hizmetler

Ana Sayfa: Hizmetler
Terapi seansı
Dizüstü bilgisayar ile Danışma

Online Görüşme

İnternet üzerinden görüşme. Şuan için görüşmeler aktif olarak Çevrimiçi (Online) olarak yürütülmektedir.

Yüzyüze Görüşme

Şuan için görüşmeler Çevrimiçi (Online) olarak yürütülmektedir.

Hizmetler

Her Adımda Yanınızdayım

Ana Sayfa: Hizmetler
Çizim Çocuklar

Çocuk Psikoterapisi / Oyun Terapisi

Image by Sigmund

SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ana Sayfa: SSS

Psikolog kimdir ?

Üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesinde Psikoloji bölümünü 4 yıl okuyarak mezun olan kişilere Psikolog denir. Lisans eğitimini alan psikologlar Psikolojinin yüksek lisans dallarından birini seçerek uzmanlaşmaktadır. Yüksek Lisansını yapmış Psikologlara ise Uzman Psikolog denir.
Psikoloji ruh bilimi demektir. Yunanca psyche (ruh) ve logia(bilim)sözcüklerinden türemiştir.
Psikolog bir grup veya bir bireyin davranışlarını gözlemleyen, bilgi ve becerileri ile davranışların nedenlerine dair açıklamalar yapan ve çözümler üreten bilim insanlarıdır.

Psikolog ilaç yazar mı ?

Psikologlar ilaç yazamaz. 
Ruh sağlığı alanında ilaçları psikiyatristler yazabilir. Psikiyatristler 6 yıl tıp eğitimi aldıktan sonra üzerine 4 yıl daha okuyarak psikiyatri alanında uzmanlık almaktadırlar. Psikiyatristler doktor oldukları için ilaç yazabilirler.

Psikoloğa ne zaman gitmeli ?

Gündelik yaşamımızda sorun yaşadığımız zaman kendi çözümlerimizi bulmaya çalışırız. Kendi çözümlerimiz işe yaramazsa bazen etraftan yardım almak isteriz bazen de almaz ve sorunla baş başa kalırız. İşte bu noktada içinde olduğumuz sorun artık çözümsüz görünüyor ve çıkış noktası bulamadığınızı düşündüğünüz zaman psikoloğa gitmelisiniz.

Psikiyatrist mi Psikolog mu ? Hangisine gitmeliyim ?

Psikologlar ve psikiyatristler iş birliği içinde olan iki ruh sağlığı alanı çalışanıdır. İhtiyacınız doğrultusunda gittiğiniz uzman size doğru yönlendirmeyi yapacaktır. Kişinin ihtiyacı sadece ilaç mı yoksa sadece terapi mi ? ya da ilaç + terapi şeklinde mi olacak kişinin durumuna göre uzman yönlendirmesini yapacaktır.

Terapi ve terapi seans süreleri nedir ?

Bir terapi seansı 50 - 60 dakika arasında şekillenmektedir. Terapi süresi ise danışanın destek almak istediği konu ve soruna göre değişiklik göstermektedir. Bu sürenin bilgisi genelde danışana seans içerisinde verilmektedir. 

Terapide "Gizlilik İlkesi" nedir ?

Terapide konuşulanlar terapist ve danışan arasında kalmaktadır. İki taraflı gizlilik ilkesine uyulması gerekmektedir. Aksi halde etik ilkeler ihlal edilmiş olur. 

Ana Sayfa: Blog Akışı

Bana Ulaşın

Neu - Ulm, Almanya

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Calm Sea
Ana Sayfa: İletişim
bottom of page